Δεκτά όλα τα ταμεία!

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

• Ποια είναι η διάρκεια και συχνότητα των συνεδριών;

Οι συναντήσεις στις περισσότερες περιπτώσεις επαναλαμβάνονται μία με δύο φορές την εβδομάδα, ανάλογα με την κάθε περίπτωση. Η διάρκεια της κάθε συνεδρίας είναι στα 45 λεπτά.

Σε πόσο διάστημα ολοκληρώνει το παιδί τη θεραπεία του; 

Δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια η διάρκεια ενός θεραπευτικού προγράμματος. Εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως τη φύση της διαταραχής, τη συχνότητα των συνεδρίων, την ανταπόκριση του κάθε παιδιού, καθώς επίσης και τη συνεργασία με την οικογένεια ή το σχολικό πλαίσιο, όταν αυτό κρίνεται  σκόπιμο. Η θεραπεία ολοκληρώνεται με την αποκατάσταση των δυσκολιών του παιδιού και την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Σε ποια ηλικία ένα παιδί είναι σε θέση να ξεκινήσει λογοθεραπεία; 

Ένα παιδί στην ηλικία των 2,5 - 3 ετών είναι σε θέση να ακολουθήσει λογοθεραπευτική αγωγή, όταν αντιμετωπίζει προβλήματα στην ομιλία (καθυστέρηση ομιλίας). Χρήσιμο είναι ένα παιδί να μπει σε πρόγραμμα θεραπευτικής παρέμβασης πριν την ηλικία των 2.5, όταν αντιμετωπίζει γενικότερα προβλήματα στην επικοινωνία.

Γιατί είναι σημαντική η έγκαιρη παρέμβαση;

Η έγκαιρη παρέμβαση συμβάλει στην πρόληψη δευτερογενών προβλημάτων, ως συνέπεια της αρχικής δυσκολίας, όπως μαθησιακές δυσκολίες, σχολική αποτυχία, χαμηλή αυτοεκτίμηση, μειωμένη κοινωνική δραστηριότητα, επιθετική συμπεριφορά. 

Καλύπτουν τα ταμεία το κόστος των θεραπειών;

Οι θεραπείες αποζημιώνονται από όλα τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Βασική όμως προϋπόθεση είναι να διαθέτει το παιδί ιατρική γνωμάτευση. Με την εγκεκριμένη ιατρική γνωμάτευση και τα κατάλληλα έγγραφα από το Κέντρο που επιλέγει ο γονιός, το πρόγραμμα αποκατάστασης καλύπτεται συνήθως ολόκληρο ή μέρος αυτού. O EOΠΥΥ είναι σε φάση αναθεώρησης και αλλαγών. Καλέστε μας ή κλείστε ένα ραντεβού δωρεάν, ώστε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία για να λάβετε έγκριση.

Πώς μπορώ να κλείσω ραντεβού;

Προκειμένου να κλείσετε ραντεβού, μπορείτε να καλέσετε στα τηλέφωνα 210 2585830 ή 6946941248. Επίσης, μπορείτε να στείλετε e-mail στο epilysi@yahoo.gr ή αίτημα στη φόρμα επικοινωνίας που βρίσκεται στη σελίδα μας και εμείς θα επικοινωνήσουμε το συντομότερο μαζί σας.