ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ, ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΛΥΣΗ, ΣΤΗ ΝΕΑ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ

Αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά με:

 

• Δυσκολίες σε αδρή και λεπτή κινητικότητα

• Διαταραχές συντονισμού των κινήσεων

• Γραφοκινητικές δυσκολίες

• Ειδικές μαθησιακές δυσκολίες (δυσλεξία, δυσγραφία)

• Δυσκολίες συγκέντρωσης (διάσπαση προσοχής,
  υπερκινητικότητα)

• Αναπτυξιακές διαταραχές

• Αισθητηριακές διαταραχές

• Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός)

• Ψυχοκινητική καθυστέρηση

• Νοητική υστέρηση, σύνδρομα κ.α.

• Σχολική ετοιμότητα

 


Υπηρεσίες Λογοθεραπείας

Αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά με:

 

• Διαταραχές άρθρωσης

• Φωνολογική διαταραχή

• Καθυστέρηση ανάπτυξης λόγου

• Ειδική γλωσσική διαταραχή SLI

• Διαταραχές ροής ομιλίας (τραυλισμός, ταχυλαλία)

• Διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή (αυτισμός)

• Νοητική υστέρηση, σύνδρομα

• Δυσαρθρία, απραξία, αφασία

• Μαθησιακές δυσκολίες

 


Υπηρεσίες ειδικής αγωγής

Αξιολόγηση και παρέμβαση σε παιδιά με

• Μαθησιακές δυσκολίες

• Δυσλεξία

• Δυσορθογραφία, δυσαριθμησία

• Προγραφή, προανάγνωσηΥπηρεσίες ψυχολογικής υποστήριξης, συμβουλευτικής

• Ψυχολογική υποστήριξη παιδιών και εφήβων

• Βελτίωση σχέσεων και επικοινωνίας

• Δυσκολίες κοινωνικοποίησης

• Προβλήματα συμπεριφοράς

• Συμβουλευτική γονέων